سیر صعودی ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

شاخص‌های اصلی بازارهای سهام کشورهای اروپایی امروز سیر صعودی در پیش گرفتند.

سیر صعودی ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

 

شاخص‌های اصلی بازارهای سهام اکثر کشورهای اروپایی امروز سه شنبه 12 فوریه 2019 فعالیت خود را با روند صعودی آغاز کردند.

در این راستا شاخص «یورو استوکس 600» با رشد 0.60 درصدی در سطح 363.28 واحد و شاخص‌ «داکس» بورس آلمان با 1.02 درصد افزایش ارزش به 11,122.84 واحد رسید. 

شاخص «فوتسی-100» بورس لندن با افزایش 0.38 درصدی در سطح 7,156.40 واحد و ارزش شاخص «کک-40» بورس فرانسه با رشد 0.76 درصدی به 5,052.55 واحد قرار گرفت. 

همچنین شاخص «ام‌آی‌بی-30» بازار بورس ایتالیا با افزایش یک درصدی به 19,780.50 واحد و شاخص «ایبکس-35» بورس اسپانیا نیز با رشد 0.58 درصدی به 8,988.95 واحد صعود کردند. 

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط