هشدار رئیس صندوق بین المللی پول

کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول از کاهش رشد اقتصاد جهانی با سرعتی بیشتر از حد انتظار خبر داد.

هشدار رئیس صندوق بین المللی پول

کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول از کاهش رشد اقتصاد جهانی با سرعتی بیشتر از حد انتظار خبر داد.

وی در خصوص احتمال وقوع یک طوفان در اقتصاد جهان هشدار داد.

لاگارد طی سخنرانی در یک نشست در دبی، از مسئولین کشورها خواست تا در برابر یک طوفان احتمالی آمادگی داشته باشند.

رئیس صندوق بین المللی پول، تنش تجاری، افزایش مالیات گمرکی مضاعف، ابهامات در روند خروج انگلستان از اتحادیه اروپا (برگزیت) و کاهش روز افزون رشد اقتصادی چین را در بین ریسکهای مذکور نام برده و گفت: تاثیر تنش تجاری بین آمریکا و چین از هم اکنون مشاهده میشود.

لاگارد با بیان اینکه نمیدانند این تنش را چگونه مهار کنند و این وضعیت نیز از هم اکنون تجارت و اعتماد در بازارها را تحت تاثیر قرار داده تاکید کرد که بدهی های سنگین حکومت و شرکت ها نیز خود یک ریسک محسوب میشوند.

وی همچنین اظهار داشت که در آسمان اقتصاد ابرهای زیادی وجود دارد که یک رعد و برق میتواند آغازگر طوفانی سنگین باشد.  خبرهای مرتبط