سیر صعودی ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

شاخص‌های اصلی بازارهای سهام کشورهای اروپایی امروز سیر صعودی در پیش گرفتند.

سیر صعودی ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

 

شاخص‌های اصلی بازارهای سهام اکثر کشورهای اروپایی امروز پنجشنبه 8 نوامبر 2018 فعالیت خود را با روند صعودی آغاز کردند.

شاخص «یورو استوکس 600» با رشد 0.3 درصدی در سطح 364.27 واحد قرار گرفت.

شاخص‌ «داکس» بورس آلمان با 0.43 درصد افزایش ارزش به 11,628 واحد رسید. ارزش شاخص «کک-40» بورس فرانسه نیز با رشد 0.22 درصدی به 5,149.22 واحد دست یافت.

همچنین شاخص «ام‌آی‌بی-30» بازار بورس ایتالیا با صعود 0.24 درصدی به 19,587.01 واحد و شاخص «ایبکس-35» بورس اسپانیا نیز با رشد 0.18 درصدی به 9,184.30 واحد صعود کردند. شاخص «فوتسی-100» بورس لندن نیز با افزایش 0.24 درصدی به 7,134.60 واحد رسید.

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط