حمایت اگزیم بانک ترکیه از صادرکنندگان

عدنان ییلدیریم مدیرکل اگزیم بانک ترکیه: وامهای صادرات ظرف 9 ماه از مرز 30 میلیارد پا فراتر نهاده است

حمایت اگزیم بانک ترکیه از صادرکنندگان

عدنان ییلدیریم مدیرکل اگزیم بانک ترکیه اعلام داشت، در حالیکه در اوایل سال 2017 با 7 هزار و 700 صادرکننده همکاری می کردیم، این رقم در ماه نوامبر به سطح 10 هزار و 600 خواهد رسید.

ییلدیریم در ارزیابی اقتصاد اظهار داشت، وامهای صادرات ظرف 9 ماه از مرز 30 میلیارد پا فراتر نهاده است.

ییلدیریم گفت، از پروژه هایی به ارزش 3 میلیارد دلار حمایت می کنیم. در صورت اخذ نتیجه مثبت از روابطمان، این رقم را به 10 میلیارد دلار افزایش خواهیم داد.خبرهای مرتبط