ترکیه به رقم بالاتری از هدف صادراتی سال 2018 دست خواهد یافت

اظهارات رئیس مجمع صادر کنندگان ترکیه

ترکیه به رقم بالاتری از هدف صادراتی سال 2018 دست خواهد یافت

میزان صادرات ترکیه به بیش از هدف مورد نظر در پایان سال جاری خواهد رسید. 

اسماعیل گولّه رئیس مجمع صادرکنندگان ترکیه (TİM) طی یک کنفرانس خبری گفت: تنش سیاسی اخیر بین آنکارا و واشنگتن تاثیری در روابط تجاری ما با آمریکا نداشته است.

میزان صادرات ترکیه به آمریکا نسبت به قبل تغییری نکرده و منبعد نیز برای افزایش این میزان به ایجاد جو مثبت برای دستیابی به اهداف هر چه بهتر امکان فراهم خواهد شد. 

وی با اشاره به اینکه اقدامات مجمع صادرکنندگان ترکیه برای یافتن بازارهای جایگزین صادراتی ادامه دارد اظهار داشت: می خواهیم با کشورهای اروپایی روابط نزدیکتری برقرار کنیم و به آنها صادرات بیشتری انجام دهیم. صرفا تمرکز به یک بازار ویژه نتیجه خوبی به همراه نمی آورد و باید به دنبال جایگزین نیز باشیم.

بحران سیاسی موقت حاصله در روابط ترکیه و آمریکا تا پایان ماه سپتامبر تاثیر منفی به همراه نداشته وتا پایان سپتامبر در میزان صادرات ترکیه به آمریکا کاهشی مشاهده نشده است. پس می توان که مبادلات تجاری بدون تاثیر بحران سیاسی توانسته است به راه خود ادامه دهد. 

صادرات ترکیه در سال 2018 بیشتر شده است. دولت برای امسال 170 میلیارد دلار را هدف‌گذاری کرده است.

از سپتامبر پارسال تا پایان ماه مشابه در سال جاری 165 میلیارد دلار صادرات انجام دادیم.

تا پایان ماه دسامبر پیش‌رو نیز صادرات ترکیه به 170 میلیارد دلاری خواهد رسید. حتی به نظر می رسد تاحدودی از این میزان فراتر نیز خواهیم رفت.

خبرگزاری آناتولی خبرهای مرتبط