رشد اقتصادی ترکیه ادامه دارد

اقتصاد ترکیه با توجه به شاخص زنجیره ای حجم تولید ناخالص، در سه ماهه دوم سال نسبت به همین دوره از سال گذشته 5.2 درصد رشد کرده است

رشد اقتصادی ترکیه ادامه دارد

بنا به اعلام مرکز آمار ترکیه «توئیک»، اقتصاد کشور با توجه به شاخص زنجیره ای حجم تولید ناخالص، در سه ماهه دوم سال نسبت به همین دوره از سال گذشته 5.2 درصد رشد کرده است.

بر اساس آمار اعلام شده، پیش بینی تولید ناخالص داخلی کشور با توجه به روش تولید در قیمت های فعلی در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 20.4 افزایش یافته و به 884 میلیارد و 4 میلیون و 260 لیر رسید. 

همچنین شاخص زنجیره ای حجم ارزش افزوده بخش کشاورزی در سه ماه دوم امسال در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 1.5 درصد، بخش صنعت 4.3، بخش عمران 0.8 درصد رشد داشته است.

گفتنی است کارشناسان اقتصادی در نظرسنجی بخش فاینانس آناتولی، میزان رشد اقتصاد ترکیه در این دوره را به طور متوسط 5.2 درصد پیش بینی کرده بودند.خبرهای مرتبط