روند نزولی ارزش سهام بازارهای بورس اروپا

شاخص‌های اصلی بازارهای سهام اکثر کشورهای اروپایی امروز روند نزولی در پیش گرفتند

روند نزولی ارزش سهام بازارهای بورس اروپا

شاخص‌های اصلی بازارهای سهام اکثر کشورهای اروپایی امروز پنجشنبه 9 اوت 2018 سیر نزولی در پیش گرفتند.

شاخص «یورو استوکس-600» با کاهش 0.25 درصدی به 388,72 واحد و شاخص‌ «داکس» بورس آلمان با افت 0.08 درصدی به 12,618.25 واحد رسید.

همچنین شاخص «فوتسی-100» بورس لندن با 0,48 درصد کاهش ارزش در سطح 7,739.56 واحد قرار گرفت.

در همین حال شاخص «کک-40» بورس فرانسه نیز با نزول 0.37 درصدی به 5,480.35 واحد دست یافت.

از سوی دیگر ارزش سهام «ایبکس-35» بورس اسپانیا با افت 0.27 درصدی به 9,720.90 واحد و ارزش شاخص «ام‌.آی‌.بی-30» بازار بورس ایتالیا با 0.45 درصد نزول به 21,690.69 واحد رسید.

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط