حدود 43 میلیون نفر ظرف 7 ماه با ترکیش ایرلاینز سفر کرده اند

پایگاه اطلاع رسانی شرکت خطوط هوایی ترکیش ایرلاینز اعلام کرد که در بین ماه های ژانویه تا جولای سال جاری 43.2 میلیون نفر با این شرکت هواپیمایی سفر کرده اند

حدود 43 میلیون نفر ظرف 7 ماه با ترکیش ایرلاینز سفر کرده اند

پایگاه اطلاع رسانی شرکت خطوط هوایی ترکیش ایرلاینز اعلام کرد که در بین ماه های ژانویه تا جولای سال جاری 43.2 میلیون نفر با این شرکت هواپیمایی سفر کرده اند.

بر اساس این گزارش در بین ماه های ژانویه تا جولای سال گذشته 37.5 میلیون مسافر از این خطوط هوایی استفاده کرده بودند که در مدت مشابه سال جاری با افزایش 15.2 درصدی به 43.2 میلیون مسافر رسیده است.

میزان مسافران در خطوط داخلی 17 درصد و در خطوط خارجی 18.3 درصد افزایش یافت.

میزان تکمیل ظرفیت مسافر نیز با 3.8 امتیاز افزایش به 81.2 درصد رسید.

ظرفیت در دسترس در هر کیلومتر نیز در بین ماه های ژانویه تا جولای سال گذشته 97.2 میلیارد بود که این میزان در مدت مشابه سال جاری 8.1 درصد افزایش یافته و به 105.1 میلیارد رسید.

درآمد کیلومتر مسافر نیز در مقایسه با مدت مذکور در سال گذشته 13.4 درصد افزایش یافته و به 85.3 میلیارد رسید.

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط