شرکت تسلا در چین کارخانه تاسیس خواهد کرد

رئیس شرکت تسلا، با شهردار شانگهای و دیگر مسئولین قراردادی جهت تاسیس این کارخانه را امضا کرده است.

شرکت تسلا در چین کارخانه تاسیس خواهد کرد

شرکت تولید خودروهای الکتریکی تسلا، اولین کارخانه خود پس از ایالات متحده امریکا را در چین تاسیس خواهد کرد.

این شرکت اعلام کرد که به محض دریافت مجوز رسمی در آینده ای نزدیک در شهر شانگهای چینی مراحل احداث این کارخانه را آغاز خواهد کرد.

به گفته این شرکت فعالیت کارخانه دو یا سه سال دیگر آغاز خواهد شد و تولید سالانه 500 هزار خودرو مدنظر قرار داده شده است.

به گفته مسئولین شانگهای Elon Musk رئیس شرکت تسلا، با شهردار شانگهای و دیگر مسئولین قراردادی جهت تاسیس این کارخانه را امضا کرده است.

گزارشات دریافتی حاکی است که این کارخانه بزرگترین سرمایه خارجی در شانگهای به شمار خواهد رفت.

گفتنی است که تسلا یک موسسه تحقیقاتی نیز در شانگهای تاسیس خواهد کرد.خبرهای مرتبط