افزایش 25 درصدی عوارض گمرکی برای ورود کالا از آمریکا

اتحادیه اروپا در اقدامی متقابل عوارض گمرکی برای برخی کالاهای وارداتی از آمریکا را تا 25 درصد افزایش داد

افزایش 25 درصدی عوارض گمرکی برای ورود کالا از آمریکا

اتحادیه اروپا در واکنش به افزایش عوارض گمرکی فولاد و آلومینیوم صادراتی از این اتحادیه به آمریکا توسط دولت دونالد ترامپ، عوارض گمرکی برای برخی کالاهای وارداتی از آمریکا را تا 25 درصد افزایش داد.

افزایش مالیات گمرکی برای شلوارهای جین، موتورسیکلت، ویسکی، زرت، لوبیا، برنج، پوره پسته، آب پرتغال، سیگار برگ، توتون، کفش، کشتی تفریحی و برخی دیگر از کالاهای وارداتی از آمریکا اعمال خواهد شد.

میزان تعرفه اضافی که اتحادیه اروپا برای کالاهای وارداتی از آمریکا وضع کرده بالغ بر 2.8 میلیارد دلار است.

این اتحادیه همچنین اعلام کرده که در آینده نزدیک نیز تعرفه ای به میزان 3.6 میلیارد دلار بر کالاهای وارداتی از آمریکا وضع خواهد کرد.خبرهای مرتبط