امضای قرار دادهای تجاری بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران و چین

در اجلاس کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی ارواسیا قرار دادهای مشترکی امضا شد

aeb,iran-cin anlasma1.jpg

در حاشیه نشست اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آستانه پایتخت قزاقستان، میان این اتحادیه و ایران توافقنامه ایجاد منطقه آزاد تجاری و با چین نیز توافقنامه تجاری و همکاری اقتصادی به امضا رسید.

توافقنامه ایجاد منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اورآسیا با حضور معاون نخست وزیران قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان، روسیه و بلاروس و نمایندگان ایران به امضا رسیده است.

پیش بینی می‌شود بر اساس توافق امضا شده میان ایران و کشورهای عضو این اتحادیه، طی سه سال عوارض گمرکی میان کشورهای امضا کننده توافقنامه کاهش یابد.

قرارداد همکاری تجاری و اقتصادی میان اتحادیه اقتصادی اورآسیا و چین نیز از دیگر توافقات امضا شده در چارچوب این نشست بوده است.

این قرار داد از سوی معاونین نخست وزیران کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا ، سرکیسیان رئیس اتحادیه و نماینده چین امضا گردید. 

قرار داد مذکور که دو سال  بعد از آغاز مذاکرات امضا شد، همکاری گسترده مابین چین و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی ارواسیا را پیش بینی می کند. خبرهای مرتبط