"روابط اقتصادی ترکیه و اتحادیه اروپا به نفع دو طرف است"

رئیس مرکز مطالعات سیاسی اروپا روابط اقتصادی خوب ترکیه و اتحادیه اروپا را به نفع هر دو طرف دانست

"روابط اقتصادی ترکیه و اتحادیه اروپا به نفع دو طرف است"

کارل لانو، رئیس مرکز مطالعات سیاسی اروپا به مرکزیت بروکسل، پایتخت بلژیک در گفتگو با خبرنگار آناتولی با اشاره به رشد اقتصادی ترکیه اظهار داشت: "روابط اقتصادی خوب، هم به نفع ترکیه و هم به نفع اتحادیه اروپا خواهد بود".

وی با اشاره به افزایش دیدارهای رسمی میان مقامات ترکیه و اتحادیه اروپا در روزهای اخیر پیش بینی کرد که دیدارهای آینده اشاره به تحولاتی مثبت خواهد داشت.

لانو با اشاره به بی تاثیری تنش های سیاسی که برخی اوقات میان ترکیه و اتحادیه اروپا رخ می دهد بر روابط اقتصادی و ادامه این روابط به شکل عادی تصریح کرد: "همکاری میان ترکیه و اتحادیه اروپا در زمینه های مختلف اقتصادی مانند اتحادیه گمرکی سال هاست که ادامه دارد".

وی افزود: "دیدار وزرا از بلژیک هم برای اقتصاد ترکیه و هم اتحادیه اروپا بسیار با اهمیت است. ترکیه از لحاظ اقتصاد و جمعیت کشور بزرگی است و ادامه روابطش با اتحادیه اروپا برای اقتصاد آن با اهمیت است. اقتصاد ترکیه روند رو به رشدی دارد".خبرهای مرتبط