وزیر انرژی و منابع طبیعی : ترکیه شاهد رشد اقتصادی چشمگیری است

همزمان با سال 2019 دوره جدیدی در سیاست آغاز خواهد شد

وزیر انرژی و منابع طبیعی : ترکیه شاهد رشد اقتصادی چشمگیری است

برات آل بایراق، وزیر انرژی ترکیه: کشور شاهد رشد اقتصادی چشمگیری بوده است. یک تغییر پارادایمیک و تحول ذهنی در جریان است. در سه ماهه اول سال، رشد اقتصادی چشمگیری را تجربه کرده ایم و فرصت های بزرگی پیش رویمان قرار دارد. در سفر به  هند نیز  فرصت های جدیدی را برای بهبود همکاری های منطقه ای مشاهده کردیم.

وزیر انرژی ترکیه در ادامه افزود: همزمان با سال 2019 دوره جدیدی در سیاست آغاز خواهد شد. آنکارا، یک آزمون مهم را در اتحاد 70 ساله با غرب می گذراند. دیگر ترکیه قرن بیست نیستیم. فکر می کنیم از دست دادن ترکیه 80 میلیونی، هزینه سنگینی دارد. آلمان کشوری است که نزدیک به دویست سال است با آن رابطه همکاری داریم. فکر می کنم آنها به ذهنیت های خارج از مرزهای این کشور اجازه نخواهند داد که روابط ترکیه و آلمان را خدشه دار کنند.خبرهای مرتبط