رشد شاخص بازارهای بورس اروپا

بازارهای سهام بورس اروپا امروز به جز بورس های فرانسه و ایتالیا کار خود را با سیر صعودی آغاز کرد.

رشد شاخص بازارهای بورس اروپا

شاخص بورس «یورو استوکس 600» با 0.16 درصد افزایش به 378.68 واحد و سهام بورس «فوتسی 100» انگلستان نیز با 0.16 درصد صعود 7.130.00 واحد رسید.

ارزش شاخص بورس «داکس» آلمان نیز با 0.18 درصد رشد به 12.178.25 واحد شاخص سهام بورس «ایبکس35» اسپانیا نیز با 0.16 درصد ارتقا به 10.389.00 واحد افزایش یافتند.

در این چارچوب شاخص بورس «کک 40» فرانسه با 0.35 درصد کاهش به 5.060.10 واحد، «فوتسی ام آی بی 30» ایتالیا 0.19 درصد افت به 19.811.59 واحد رسید.

تحلیلگران اقتصادی روز یکشنبه نتایج دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را از نزدیک پیگیری خواهند کرد.خبرهای مرتبط