نیهاد زیبکچی : مذاکرات برای توسعه قرار داد وحدت گمرکی با اتحادیه اروپا ادامه دارد

نیهاد زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه با " Etienne Schneider " معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد لوکزامبورگ در استانبول مصاحبه مطبوعاتی مشترکی ترتیب داد

نیهاد زیبکچی : مذاکرات برای توسعه قرار داد وحدت گمرکی با اتحادیه اروپا ادامه دارد

نیهاد زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه با " Etienne Schneider " معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد لوکزامبورگ در استانبول مصاحبه مطبوعاتی مشترکی ترتیب داد.

نیهاد زیبکچی اعلام داشت : مذاکرات برای توسعه قرار داد وحدت گمرکی با اتحادیه اروپا ادامه دارد .

زیبکچی ضمن اشاره به اینکه در زمینه به روز رسانی قرار داد وحدت گمرکی با اتحادیه اروپا که حدود 21 سال است تجارت ترکیه با این اتحادیه را تنظیم می کند، به مرحله بسیار مهمی نزدیک شده اند گفت : برای توسعه این قرار داد خواستار حمایت لوکزامبورگ هستند.

وزیر اقتصاد ترکیه با تاکید بر اینکه در حال حاضر در پارلمان اروپا و شورای اروپا روند بسیار مهم و مثبتی جریان دارد تاکید کرد : جای گیری ترکیه در مکانیزم تصمیم گیری اتحاد گمرکی اتحادیه اروپا در سال 2017 و طرف شدن ترکیه با قرار دادهای تجاری آزادی که اتحادیه اروپا با کشورهای ثالث امضا خواهد کرد. مذاکرات برای توسعه حیطه قرار داد وحدت گمرگی در موازات تولیدات صنعتی، با تولیدات کشاورزی، خدمات و تجارت الکترونیک نیز همچنان ادامه دارد.خبرهای مرتبط