نشست وزرای دارایی و روساس بانک مرکزی گروه جی-20 در بادن-بادن

محمد شمشک معاون نخست وزیر ترکیه به نمایندگی از کشور در نشست وزیران امور دارایی و روسای بانک مرکزی کشورهای عضو گروه G20 در شهر بادن-بادن شرکت کرد.

نشست وزرای دارایی و روساس بانک مرکزی گروه جی-20 در بادن-بادن

نشست وزیران امور دارایی و روسای بانک مرکزی کشورهای عضو گروه G20 در مرکز کنگره شهر بادن-بادن ایالت بادن-وورتمبرگ آلمان آغاز شد. 

محمد شمشک معاون نخست وزیر ترکیه به نمایندگی از کشور در پانل‌های مختلف سخنرانی خواهد کرد.

در جلسه وزرای مالی و روسای بانک مرکزی این گروه که با هدف ارائه پیام مقابله با جریان های روزافزون حمایت گرایی یکجانبه برگزار می شود موضوعاتی چون شکل دهی روند دیجیتالی شدن و سرمایه گذاری در آفریقا مورد بحث قرار خواهد گرفت. 

رئیس بانک مرکزی آلمان به همراه وزیر دارایی این کشور فردا در کنفرانس مطبوعاتی پایانی نشست گروه جی-20 در خصوص نتایج این نشست و قرائت بیانیه پایانی شرکت خواهند کرد.

نتایج این نشست در دیدارهای مالی کنفرانس سران گروه جی-20 مورد استناد قرار گرفته خواهد شد.خبرهای مرتبط