تاثیرات احتمالی پروژه جدید راه ابریشم بر اقتصاد ترکیه

با توجه به تلاشهای ترکیه در راه تبدیل شدن به مرکز اقتصاد منطقه، پروژه راه ابریشم فرصتهای تبدیل شدن به مرکز انرژی جهان را نیز به همراه خواهد آورد

تاثیرات احتمالی پروژه جدید راه ابریشم بر اقتصاد ترکیه

راه ابریشم یک راه تجاری است که از چین شروع شده و با عبور از آناتولی و دریای مدیترانه در اروپا به پایان می رسد. این راه تجاری که در طول تاریخ مهمترین راه ارتباطی بین شرق و غرب بوده و در تعامل فرهنگ شرق و غرب بسیار تاثیر گذار بوده است، نام خود را از مهمترین سمبل خود یعنی ابریشم گرفته است. این راه که  با پیدا شدن دیگر راههای آلترناتیو از اهمیت آن کاسته شده بود، در دوره های اخیر بار دیگر در دستور کار جهان قرار گرفته است.

چین که از اوایل دهه 2000 عملکرد اقتصادی بسیار بالایی را از خود به نمایش گذارده است، با هدف صادر کردن کالاهای ارزان قیمت خود به اروپا و توسعه شبکه تجارت خود به این قاره شروع به توسعه پروژه راه ابریشم و زنده کردن دوباره این راه تاریخی کرده است. تلاش چین در جهت در دست نگه داشتن بازارهای خود و دسترسی به بازارهای جدید سبب شده است تا کشورهایی که محل عبور جاده ابریشم هستند، توجه خود را بیش از پیش بر این راه تجاری معطوف کنند.   

کشورهای آسیای میانه که پس از استقلال از اتحاد جماهیر شوروی سابق در تلاش هماهنگی با سیستم جهانی هستند، ترکیه، روسیه، ایران و در راس چین از مهمترین شرکای این پروژه هستند.

پروژه راه ابریشم با خطوط زمینی و دریایی خود در مجموع 65 کشور را در بر می گیرد. وقتی مجموع این 65 کشور را مورد بررسی قرار می دهیم، می بینیم که اکثر این کشورها کشورهای در حال رشد هستند. در نظر است تا با اتمام پروژه احداث این راه که از طریق آسیای میانی چین را به اروپا متصل خواهد کرد، هماهنگی لازم بین راههای جاده ای، دریایی و ریلی فراهم شود، راههای تجارت جهانی متنوع گردد و با کوتاه شدن راهها هزینه های حمل و نقل کاهش یابد.

انتظار می رود که پروژه راه ابریشم علاوه بر کمک به رشد و توسعه اقتصاد چین، باعث تقویت روابط اقتصادی سایر کشورهای شریک در پروژه گردد. این پروژه همچنین باعث رونق هر چه بیشتر تجارت در کشورهای شریک شده و از این طریق به افزایش استخدام و رفاه در این کشورها کمک خواهد کرد و در نهایت بر کشورهای آسیای میانه و کشورهای خاورمیانه که انتظار سهم بزرگتری را از این بازار دارند و نیز ترکیه و کشورهای اروپایی تاثیر مثبتی خواهد داشت.  

در نهایت می توان گفت که با اجرای پروژه راه ابریشم بدون شک بر حجم مبادلات تجاری بین چین با کشورهای اروپایی افزوده خواهد شد. بدین ترتیب پروژه راه ابریشم دروازه های جدیدی را بر روی کشورهای اروپایی که هنوز از تاثیرات بحران مالی جهانی نجات نیافته اند، باز خواهد کرد.  

 

تاثیرات احتمالی پروژه جدید راه ابریشم بر اقتصاد ترکیه

ترکیه که در محل تلاقی اروپا، آسیا و جغرافیای خاورمیانه قرار گرفته است، در نقطه اتصال کمربند اقتصادی جاده ابریشم به کشورهای اروپایی واقع شده و هر دو شکل خطوط ریلی و جاده ای از این پروژه را در بر گرفته است. ترکیه با جای گیری در پروژه راه ابریشم خواهد توانست روابط خود را با سایر کشورهای شریک این پروژه توسعه دهد. این پروژه همچنین باعث خواهد شد تا میزان اعتماد و اطمینان به ترکیه افزایش یابد و میزان سرمایه گذاریها در ترکیه افزایش یابد.

ترکیه که نقطه اتصال در تجارت بین آسیا و اروپا خواهد بود، در این چارچوب از نقطه نظر جذب سرمایه آسیا نیز فرصت بسیار مهمی را بدست خواهد آورد . همچنین با توجه به نرخ پس اندازهای بسیار بالای کشورهای آسیایی و اینکه این کشورها تبدیل به یکی از مراکز بسیار مهم جهان در زمینه انباشت سرمایه شده اند، ترکیه در راس کشورهایی قرار خواهد گرفت که می توانند این پس اندازها و صرفه جویی ها را تبدیل به سرمایه گذاری کنند.

خطوط لوله نفت و گاز طبیعی نیز که طبق برنامه قرار است در راه ابریشمی که از چین به سمت اروپا امتداد یافته است، احداث گردد، بر نقش ترکیه به عنوان واسطه و نقطه تلاقی شرق و غرب خواهد افزود. همچنین با توجه به تلاشهای ترکیه در راه تبدیل شدن به مرکز اقتصاد منطقه، پروژه راه ابریشم فرصتهای تبدیل شدن به مرکز انرژی جهان را نیز به همراه خواهد آورد.              خبرهای مرتبط