صندوق بازنشستگی فردی یکی از مهمترین مکانیزمهای افزایش سرمایه در ترکیه

سیستم بازنشستگی فردی در ترکیه به چه نحوی کار می کند و برای چه کسانی اجباری شده است؟

صندوق بازنشستگی فردی یکی از مهمترین مکانیزمهای افزایش سرمایه در ترکیه

یکی از پایه های بسیار مهم رشد و توسعه اقتصادی ذخیره سرمایه است. برای شکل گیری ذخیره سرمایه نیز باید میزان پس انداز در کشور افزایش یابد. برای نیل به این منظور نیز باید مکانیزمهای افزایش پس انداز را وارد عمل کرد. یکی از مهمترین مکانیزمهای افزایش پس انداز نیز سیستم بازنشستگی فردی است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته و نیز در حال رشد، موسسات سرمایه که اقدام به بهره برداری از صندوقهای بازنشستگی فردی می کنند، از آنجایی که تامین کننده اعتبارهای بلند مدت برای بازار هستند و نیز با دارا بودن ویژگی سرمایه گذار موسسه ای، از اهمیت خاصی برخوردار هستند.

در کشورهای پیشرفته و در حال رشد، انسانها در دوره هایی که درآمد خوبی دارند، به شکلی منظم و مداوم اقدام به پس انداز می کنند. سپس با این پس اندازها سرمایه گذاری کرده و با انجام این سرمایه گذاری در دوره بازنشستگی درآمدی علاوه را عاید خود می کنند. این سیستم بازنشستگی فردی نام دارد. یکی از مهمترین فاکتورهایی که سبب می شود میزان پس اندازها و نیز سرمایه گذاریها در کشورهای پیشرفته زیاد باشد، همین فاکتور بازنشستگی فردی است. همچنین بسیاری از کشورهای در حال رشد نیز که اقتصاد آنها به ورود سرمایه های کوتاه مدت وابسته است، در سایه همین سیستم بازنشستگی فردی هم میزان رفاه شهروندان خود را در دوره بازنشستگی افزایش می دهند و هم در سایه پس اندازهایی که در این صندوق جمع آوری می شود، بعنوان منبع مهم سرمایه گذاری سبب رشد و اعتلای اقتصادی کشور می گردند.

روش اجرایی سیستم بازنشستگی فردی در کشورهای مختلف متفاوت است. این سیستم در برخی از کشورها بعنوان مکمل سیستم تامین اجتماعی و در برخی دیگر نیز بعنوان جایگزین سیستم تامین اجتماعی عمل می کند. سیستم بازنشستگی فردی یک مدل برگرفته از آنگلوساکسونها می باشد که در کشورهایی همچون ایالات متحده، انگلستان، استرالیا و هلند با موفقیت اجرا می گردد. 

همچنین این سیستم سبب گردیده است تا میزان پس اندازها در کشوری همچون چین به 50 درصد برسد و بخش اعظم منابع مالی اعتباری سرمایه گذاریهای انجام گرفته در این کشور از این طریق تامین گردد. این امر در مورد کشورهایی نظیر ترکیه که بسیار علاقمند سرمایه گذاری بوده اما در تامین منابع مالی و اعتباری آن با مشکل مواجه هستند، می تواند بسیار مفید باشد. ترکیه که در رده کشورهای در حال رشد جهان قرار دارد، از نظر ذخیره سرمایه به خارج وابسته است. علاوه بر این میزان پس انداز در کشور نیز در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر در سطحی بسیار پایین قرار دارد.

در این چارچوب سیستم بازنشستگی فردی که اجرای آن در ترکیه در سال 2003 آغاز شده و در اول ژانویه 2017 نیز مجبوری شد، در افزایش میزان پس اندازها در ترکیه بسیار موثر واقع خواهد شد. داشتن حساب در سیستم بازنشستگی فردی در برخی از کشورها مجبوری و در برخی اختیاری می باشد. یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد ترکیه نیز عدم انجام اصلاحات ساختاری است که ناشی از پایین بودن نرخ پس اندازها است. بنابراین سیستم بازنشستگی فردی با هدف افزایش میزان پس اندازها اجباری اعلام گردید. از مهمترین دلایل اجباری بودن سیستم بازنشستگی فردی در ترکیه می توان موارد ذیل را نیز برشمرد: تشویق افزایش سرمایه گذاریها در داخل کشور، فراهم کردن زمینه پس انداز فرد در دوره ای که از درآمد خوبی برخوردار می باشد و بدین طریق افزایش سطح رفاه و استاندارد زندگی فرد در دوره بازنشستگی و در نهایت استفاده از این پس اندازها در جهت رشد و توسعه کشور.

حال این سیستم بازنشستگی فردی در ترکیه به چه نحوی کار خواهد کرد و برای چه کسانی اجباری شده است؟

در ترکیه افراد شاغلی که متولد 1972 و بالاتر از آن باشند، بعبارت دیگر افراد شاغل زیر 45 سال موظف هستند عضو سیستم بازنشستگی فردی باشند. یعنی حسابی را نزد یکی از سیستم های بازنشستگی فردی باز کرده و ماهانه با واریز کردن مبلغی به آن حساب به نام خود پس انداز کنند. در این چارچوب انتظار می رود که بیش از 14 میلیون فرد شاغل وارد این سیستم شوند. بخش اجباری آن نیز بدین شکل خواهد بود که ماهانه به شکل اجباری بخشی از حقوق فرد به حساب پس انداز بازنشستگی فردی وی واریز خواهد شد. در این راستا نیز پیش بینی شده است که ماهانه حداقل 53 و حداکثر 340 لیره ترک بسته به رضایت و اعلام خود فرد به حساب بازنشستگی فردی وی واریز گردد. هر فرد شاغلی که وارد این سیستم شده و در سیستم بازنشستگی فردی حسابی را به نام خود باز می کند، بعنوان تشویق ماهانه از دولت 25 درصد سهم مشارکتی و نیز 1000 لیره ترک کمک اضافی دریافت خواهد کرد. این امر نیز سبب خواهد گردید تا میزان این سرمایه گذاریها افزایش یابد و به تبع آن نیز فرد در دوران بازنشستگی زندگی راحتی داشته باشد. 

افزایش میزان پس اندازها نیز در رشد و توسعه اقتصاد کشور سهم بسزایی را ایفا خواهد کرد. افزایش میزان پس اندازها همچنین سبب خواهد شد تا اعتبار لازم برای اجرای پروژه های بزرگی همچون حمل و نقل و پروژه های ساختاری که نیاز به بودجه بیشتر دارند، فراهم شود. بدین ترتیب گام مهمی در راستای رشد و ثبات اقتصادی برداشته خواهد شد. همچنین در سایه این امر میزان پس اندازها در ترکیه بالا خواهد رفت و این امر از نقطه نظر ترکیه که موسسات مالی و اعتباری جهانی در هر فرصتی اقدام به کاهش درجه اعتباری آن کرده و اظهار می دارند که نرخ پس انداز در ترکیه بسیار پایین است، بسیار حایز اهمیت می باشد.      خبرهای مرتبط