وضعیت اخیر در حیطه های حاکمیت در سوریه

وضعیت اخیر در حیطه های حاکمیت در سوریه | رژیم بشار اسد که به عنوان آخرین عمل غوطه شرقی را تصرف نموده، با حمایت روسیه و ایران، 58 درصد کشور را تحت کنترل خود در آورده است.

وضعیت اخیر در حیطه های حاکمیت در سوریه

رژیم بشار اسد که به عنوان آخرین عمل غوطه شرقی را تصرف نموده، با حمایت روسیه و ایران، 58 درصد کشور را تحت کنترل خود در آورده است.


برچسب ها: سازمان تروریستی ی پ گ , سازمان تروریستی داعش , مخالفان سوری , رژیم اسد , حیطه های حاکمیت در سوریه