درآمد ترکیه از گردشگری 12.8 درصد افزایش یافت

درآمد ترکیه از گردشگری بالغ بر 26 میلیارد دلار شد | درآمد ترکیه از گردشگری 12.8 درصد افزایش یافت

درآمد ترکیه از گردشگری بالغ بر 26 میلیارد دلار شد

درآمد ترکیه از گردشگری بالغ بر 26 میلیارد دلار شد


برچسب ها: 12.8 درصد افزایش یافت , درآمد ترکیه از گردشگری