پیست اسکی پالان دوکن

پیست اسکی پالان دوکن در استان ارزروم ترکیه در روزهای آغازین سال جدید میلادی میزبان گردشگران داخلی و خارجی خواهد بود. |

پیست اسکی پالان دوکن در استان ارزروم ترکیه در روزهای آغازین سال جدید میلادی میزبان گردشگران داخلی و خارجی خواهد بود.

پیست پالان دوکن در شمال ترکیه آماده استقبال از سال جدید میلادی


برچسب ها: پالان دوکن