آندرس اینیستا و آخرین بازی برای بارسلونا

آندرس اینیستا و آخرین بازی برای بارسلونا |

آندرس اینیستا و آخرین بازی برای بارسلونا

آندرس اینیستا، کاپیتان تکنیکی و 33 ساله بارسلونا برای آخرین بار برای این تیم به میدان رفته و برای همیشه از بارسلونا جدا شد.


برچسب ها: بارسلونا , آندرس اینیستا