توزیع عاشوره از سوی ریاست جمهوری ترکیه

توزیع عاشوره از سوی ریاست جمهوری ترکیه | ریاست جمهوری ترکیه به مناسبت ماه محرم، به 2 هزار تن در آنتالیا، عاشوره (خوراکی مخصوص ماه محرم درترکیه) توزیع کرد.

توزیع عاشوره از سوی ریاست جمهوری ترکیه

ریاست جمهوری ترکیه به مناسبت ماه محرم، به 2 هزار تن در آنتالیا، عاشوره (خوراکی مخصوص ماه محرم درترکیه) توزیع کرد.


برچسب ها: ماه محرم , آشوره , توزیع