سی و نهمین جشن بین المللی کودک 23 آوریل

سی و نهمین جشن بین المللی کودک 23 آوریل | برنامه جشن بین المللی کودک 23 آوریل که امسال با شرکت هیئتهایی از 26 کشور و با تم "کودکان آینده ما" برگزار میگردد، در شهر نوشهیر ترکیه آغاز شد.

سی و نهمین جشن بین المللی کودک 23 آوریل

برنامه جشن بین المللی کودک 23 آوریل که امسال با شرکت هیئتهایی از 26 کشور و با تم "کودکان آینده ما" برگزار میگردد، در شهر نوشهیر ترکیه آغاز شد.


برچسب ها: کودکان آینده ما , جشن بین المللی , 23 آوریل , عید کودک