سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران

سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران | اردوغان در کاخ سعدآباد تهران مورد استقبال رسمی حسن روحانی رئیس جمهور ایران قرار گرفت

سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران

اردوغان در کاخ سعدآباد تهران مورد استقبال رسمی حسن روحانی رئیس جمهور ایران قرار گرفت


برچسب ها: رئیس جمهور ایران و ترکیه , کاخ سعد آباد , رئیس جمهور ترکیه در تهران , رئیس جمهور ترکیه در ایران , اردوغان در ایران