نمایش تیراندازی سنتی ترک

نمایش تیراندازی سنتی ترک | مراسم نمایش تیراندازی سنتی ترک برگزار گردید. این مراسم در سالن ورزشی اداره مدیریت مسکن آتاترک برگزار شده و طی آن مسابقاتی میان ورزشکاران دختر و پسر انجام گردید.

نمایش تیراندازی  سنتی ترک

مراسم نمایش تیراندازی سنتی ترک برگزار گردید. این مراسم در سالن ورزشی اداره مدیریت مسکن آتاترک برگزار شده و طی آن مسابقاتی میان ورزشکاران دختر و پسر انجام گردید.


برچسب ها: تیرانداز , ترکیه , تیراندازی ترک