گرامیداشت صد و دومین سالگرد پیروزی در جنگ آنافارتالار

گرامیداشت صد و دومین سالگرد پیروزی در جنگ آنافارتالار |

گرامیداشت صد و دومین سالگرد پیروزی در جنگ آنافارتالار

گرامیداشت صد و دومین سالگرد پیروزی در جنگ آنافارتالار


برچسب ها: نبرد چاناک قلعه , جنگ آنافارتالار