برداشت محصول توت فرنگی در ماه نوامبر

برداشت محصول توت فرنگی در ماه نوامبر | تولید کنندگان توت فرنگی در شهرستان اوزوملی استان ارزینجان ترکیه، به دلیل هوای گرم سال جاری، در ماه نوامبر نیز توت فرنگی برداشت میکنند.

برداشت محصول توت فرنگی در ماه نوامبر

تولید کنندگان توت فرنگی در شهرستان اوزوملی استان ارزینجان ترکیه، به دلیل هوای گرم سال جاری، در ماه نوامبر نیز توت فرنگی برداشت میکنند.


برچسب ها: ماه نوامبر , برداشت توت فرنگی , برداشت محصول