آماده باش در کوههای برصایا

آماده باش در کوههای برصایا | سربازان ترکیه علی رغم شرایط بد جوی و هوای بسیار سرد در کوههای برصایا که در چهارچوب عملیات شاخه زیتون از سوی نیروهای مسلح ترکیه تحت کنترل درآورده شده است، 24 ساعته نگهبانی میدهند.

آماده باش در کوههای برصایا

سربازان ترکیه علی رغم شرایط بد جوی و هوای بسیار سرد در کوههای برصایا که در چهارچوب عملیات شاخه زیتون از سوی نیروهای مسلح ترکیه تحت کنترل درآورده شده است، 24 ساعته نگهبانی میدهند.


برچسب ها: عفرین , کوههای برصایا