تیم ترکیه وارد آنتراکتیکا، سردترین، خشک‌ترین و بادخیزترین منطقه کره زمین شد

تیم ترکیه وارد آنتراکتیکا، سردترین، خشک‌ترین و بادخیزترین منطقه کره زمین شد |

تیم ترکیه وارد آنتراکتیکا، سردترین، خشک‌ترین و بادخیزترین منطقه کره زمین شد

تیم ترکیه در چهارچوب سفر علمی ملی آنتراکتیکا، پس از سفری طولانی، وارد قاره سفید شد.


برچسب ها: تیم ترکیه , سردترین نقطه کره زمین , قطب جنوب , آنتراکتیکا