تماشای هتل پرندگان از طریق اینترنت

تماشای هتل پرندگان از طریق اینترنت | مرداب هرسن که بر اساس آخرین آمار، از 202 گونه پرنده میزبانی میکند، از سوی همه دنیا توسط دوربینهایی که جایگذاری شده است و پخش اینترنتی قابل مشاهده خواهد بود.

تماشای هتل پرندگان از طریق اینترنت

مرداب هرسن که بر اساس آخرین آمار، از 202 گونه پرنده میزبانی میکند، از سوی همه دنیا توسط دوربینهایی که جایگذاری شده است و پخش اینترنتی قابل مشاهده خواهد بود.


برچسب ها: اینترنت , تماشای هتل پرندگان