جوایز پروانه طلایی در ترکیه به هنرمندان اهدا گردید

سرنای ساریکایا |

سرنای ساریکایا

جوایز پروانه طلایی در ترکیه طی مراسمی با شکوه و با شرکت هنرمندان اهدا گردید


برچسب ها: هنرمندان ترکیه , جوایز پروانه طلایی