هنر میلیمتریک

هنر میلیمتریک | نیهات اوزجان که طی روزهای اخیر به هنر حکاکی مداد روی آورده است، قصد دارد تا در این رشته، نماینده ترکیه در کل جهان گردد. اوزجان بر نوک مداد، شکلهای مختلفی حکاکی میکند.

هنر میلیمتریک

نیهات اوزجان که طی روزهای اخیر به هنر حکاکی مداد روی آورده است، قصد دارد تا در این رشته، نماینده ترکیه در کل جهان گردد. اوزجان بر نوک مداد، شکلهای مختلفی حکاکی میکند.


برچسب ها: مداد سیاه , قلم , حکاکی , هنر