دانش آموزانی که در مسابقات قهرمانی رباتیک جهان اول شده اند، به کشور بازگشتند

دانش آموزانی که در مسابقات قهرمانی رباتیک جهان اول شده اند، به کشور بازگشتند | دانش آموزان آنتالیایی که در مسابقات قهرمانی رباتیک جهان در پکن پایتخت چین مقام اول را کسب نموده اند، به کشور بازگشتند. پروژه "کنترل اشیا با نیروی عقلانی"ِ تیم رباتیک 3 نفره، در بخش خود قهرمان جهان شده و پروژه های "کنترل خودرو با نیروی عقلانی" مقام دوم و پروژه "دستی که دور است" نیز مقام چهارم را به دست آوردند.

دانش آموزانی که در مسابقات قهرمانی رباتیک جهان اول شده اند، به کشور بازگشتند

دانش آموزان آنتالیایی که در مسابقات قهرمانی رباتیک جهان در پکن پایتخت چین مقام اول را کسب نموده اند، به کشور بازگشتند. پروژه "کنترل اشیا با نیروی عقلانی"ِ تیم رباتیک 3 نفره، در بخش خود قهرمان جهان شده و پروژه های "کنترل خودرو با نیروی عقلانی" مقام دوم و پروژه "دستی که دور است" نیز مقام چهارم را به دست آوردند.


برچسب ها: قهرمانی رباتیک