آرایش عروس کوزووایی

آرایش عروس کوزووایی | سنت آرایش که قرنها در روستای بوسنیایی وابسته به شهر پریزرن کوزوو انجام میگردد، امروز نیز ادامه دارد. عروسهایی که در روستاهای بوسنیایی ازدواج میکنند، بر اساس این سنت که گفته میشود بیش از 200 سال قدمت دارد، صورت خود را با رنگهای مختلف رنگ میکنند. نقشهای قرمز، آبی و طلایی که بر روی صورت سفید شده دخترانی که عروس میشوند ترسیم میگردد، از نظر قوم شناسان دارای معانی خاصی میباشند.

آرایش عروس کوزووایی

سنت آرایش که قرنها در روستای بوسنیایی وابسته به شهر پریزرن کوزوو انجام میگردد، امروز نیز ادامه دارد. عروسهایی که در روستاهای بوسنیایی ازدواج میکنند، بر اساس این سنت که گفته میشود بیش از 200 سال قدمت دارد، صورت خود را با رنگهای مختلف رنگ میکنند. نقشهای قرمز، آبی و طلایی که بر روی صورت سفید شده دخترانی که عروس میشوند ترسیم میگردد، از نظر قوم شناسان دارای معانی خاصی میباشند.

 


برچسب ها: بوسنی هرزگوین , عروس کوزووایی , آرایش عروس