گردش به دور ماه پس از 45 سال

گردش به دور ماه پس از 45 سال | در چهارچوب این پرواز یک هفته ای، سفینه فضای بدون فرود بر روی ماه، به دور آن گشت خواهد زد.

گردش به دور ماه پس از 45 سال

ماموریتی جدید به سوی ماه پس از 45 سال


برچسب ها: گردش به دور ماه , گشت به دور ماه , ماه