آسمان ماردین با بادبادکها رنگین خواهد شد

آسمان ماردین با بادبادکها رنگین خواهد شد | در چهارچوب جشنواره بین المللی بادبادک ماردین، که برای اولین بار ترتیب می یابد، تعداد بسیاری از داخل و خارج  کشور، در پشت بام منازلشان گرد هم آمده و بادبادکهایشان را به پرواز در خواهند آورد

آسمان ماردین با بادبادکها رنگین خواهد شد

در چهارچوب جشنواره بین المللی بادبادک ماردین، که برای اولین بار ترتیب می یابد، تعداد بسیاری از داخل و خارج  کشور، در پشت بام منازلشان گرد هم آمده و بادبادکهایشان را به پرواز در خواهند آورد


برچسب ها: ماردین , بادبادک