50 میلیون شاخه گل برای مادران جهان

50 میلیون شاخه گل برای مادران جهان | از شهرهای مختلف ترکیه و در راس آنها باغهای گل آنتالیا، برای روز مادر که روز 14 می در کل جهان جشن گرفته میشود، نزدیک به 50 میلیون شاخه گل به 36 کشور جهان، صادر میگردد.

50 میلیون شاخه گل برای مادران جهان

از شهرهای مختلف ترکیه و در راس آنها باغهای گل آنتالیا، برای روز مادر که روز 14 می در کل جهان جشن گرفته میشود، نزدیک به 50 میلیون شاخه گل به 36 کشور جهان، صادر میگردد.


برچسب ها: مادران جهان , روز مادر , شاخه گل