هنر موسیقی با آلات موسیقی یخی

هنر موسیقی با آلات موسیقی یخی |

هنر موسیقی با آلات موسیقی یخی

آلات موسیقی یخی برای جشنواره موسیقی یخی که در ایتالیا برگزار میگردد، حاضر شد. نواختن این آلات موسیقی برای هنرمندان، دشوارتر از آلات موسیقی معمولی میباشد.


برچسب ها: جشنواره موسیقی یخی , ایتالیا , آلات موسیقی یخی , هنر موسیقی