ادامه مبارزه مسلمانان آراکانی برای ادامه حیات

ادامه مبارزه مسلمانان آراکانی برای ادامه حیات | دهها هزار مسلمان آراکانی به دلیل نا امنی جانی، هنوز در حال فرار از منطقه میباشند.

ادامه مبارزه مسلمانان آراکانی برای ادامه حیات

دهها هزار مسلمان آراکانی به دلیل نا امنی جانی، هنوز در حال فرار از منطقه میباشند.


برچسب ها: فرار از آراکان , روهینگیا , مسلمانان آراکانی