آتش سوزی کشتی ها در تنگه کرچ هنوز مهار نشده است

آتش سوزی کشتی ها در تنگه کرچ هنوز مهار نشده است |

آتش سوزی کشتی ها در تنگه کرچ هنوز مهار نشده است

آتش سوزی کشتی ها در تنگه کرچ  که منجر به مرگ 14 دریانورد منجلمه 4 دریانورد ترک شده است، پس از 22 روز هنوز مهار نشده است


برچسب ها: آتش سوزی , تنگه کرچ , کشتی