حملات رژیم اسد به مراکز مسکونی در منطقه کاهش تنش در ادلب

رژیم بشار اسد و گروههای تروریستی مورد حمایت ایران در ساعات صبح امروز مناطق مسکونی در داخل مرزهای کاهش تنش در ادلب سوریه را زیر آتش توپخانه قرار دادند

حملات رژیم اسد به مراکز مسکونی در منطقه کاهش تنش در ادلب

 

رژیم بشار اسد و گروههای تروریستی مورد حمایت ایران در ساعات صبح امروز مناطق مسکونی در داخل مرزهای کاهش تنش در ادلب سوریه را زیر آتش توپخانه قرار دادند.

در این حملات 3 نفر مجروح شدند.

در حمله واحدهای توپخانه ارتش رژیم اسد به شهرستان خان شیخون، 3 غیرنظامی زحمی شدند.

اکیپهای سازمان دفاع مدنی به فعالیتهای تجسس و نجات و آوارروبی در منطقه ادامه می دهند.

مصطفی حاج یوسف رئیس سازمان دفاع مدنی ادلب اظهار داشت، رژیم اسد بشکل وحشیانه ای مناطق مورد بحث را مورد حمله قرار می دهد. در این حملات که هنوز هم ادامه دارد، 3 نفر مجروح شدند.خبرهای مرتبط