لبنان در نزد شورای امنیت از اسرائیل شکایت خواهد کرد

دولت لبنان فعالیت‌های اسرائیل برای احداث دیوار بتونی در مرز میان دو کشور را به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت خواهد کرد

لبنان در نزد شورای امنیت از اسرائیل شکایت خواهد کرد

جبران باسیل، وزیر امور خارجه لبنان از نماینده دائمی این کشور در سازمان ملل متحد خواست تا از فعالیت‌های اسرائیل برای احداث دیوار بتونی در مرز خود با بخش جنوبی لبنان در شورای امنیت سازمان ملل شکایت کند.

به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، وی طی اطلاعیه‌ای این اقدام اسرائیل را نقض واضح قطعنامه شماره 1701 شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد.

باسیل در این اطلاعیه همچنین اقدام مذکور را حمله جدیدی به حاکمیت لبنان دانسته و آن را محکوم کرده است.

گفتنی است نیروهای اسرائیل روز گذشته فعالیت‌های خود برای احداث دیوار مرزی در «خط آبی» در جنوب لبنان که طبق مقررات سازمان ملل حضور عناصر نظامی و انجام فعالیت‌های ساخت‌وساز در این منطقه مرزی ممنوع است را از سرگرفتند و تاکنون 6 بلوک بتونی را نصب کرده اند.خبرهای مرتبط