242 محکوم افغان از ایران به کشورشان انتقال یافتند

معاون وزیر دادگستری ایران از انتقال 242 محکوم شهروند افغانستان به کشورشان خبر داد

242 محکوم افغان از ایران به کشورشان انتقال یافتند

محمود عباسی معاون وزیر دادگستری ایران از انتقال 242 شهروند افغان دربند زندان های ایران به کشورشان از هفته گذشته به این سو خبر داد.

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای ایران، عباسی این انتقال را در چارچوب توافقی عنوان کرده که در سفر وزیر دادگستری افغانستان در دو ماه پیش حاصل شده است.

این شهروندان افغان در استان های یزد، فارس، اصفهان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و تهران توسط هیات کنسولی افغانستان شناسایی شده و به گفته عباسی اتهام بیشتر این محکومان قاچاق مواد مخدر و ورود غیرمجاز به ایران بوده است.

این محکومان ادامه دوران محکومیت خود را در زندان‌های افغانستان سپری خواهند کرد.خبرهای مرتبط