پ ک ک در سنجار تنها ماند

دبیرکل حزب دموکرات ایزدی های عراق: مردم منطقه از فرآخوان تجمع ضد ترکیه ای گروه تروریستی پ.ک.ک در منطقه سنجار استقبال نکرده اند.

پ ک ک در سنجار تنها ماند

حیدر ششو، دبیرکل حزب دموکرات ایزدی های عراق اعلام کرد که گروه تروریستی پ.ک.ک به دلیل عدم استقبال مردم منطقه سنجار از فرآخوان تجمع ضد ترکیه ای موفق به برگزاری چنین تجمعی نشده است.

دبیرکل حزب دموکرات ایزدی های عراق با بیان اینکه دلیل بمباران برخی اهداف توسط جنگنده های ترکیه در سنجار حضور تروریست های پ.ک.ک در این منطقه است، گفت: آنها باید کمپ های سنجار را خالی کرده و از اینجا بروند. اصلی ترین دلیل بمباران سنجار خود پ.ک.ک است. به همین دلیل نیز به وضوح مخالفت خود با پ.ک.ک را اعلام می‌کنیم. پ.ک.ک باید در سریع ترین زمان خاک ما را ترک کند.

وی همچنین از مقامات دولت مرکزی عراق خواسته است تا مانع از زیرپا گذاشته شدن حقوق ایزدی های سنجار توسط پ.ک.ک شود. 

یکی از ساکنان ایزدی منطقه نیز که به دلیل مسائل امنیتی نخواست نامش فاش شود، درباره فراخوان ضد ترکیه ای پ.ک.ک گفت: دیروز چهار عضو پ.ک.ک به در خانه ما آمدند و خواستار شرکت ما در تجمع ضد ترکیه شدند. نمی دانیم که چه کار کنیم بسیاری از مردم از روی ترس در چنین تجمعاتی شرکت می کند. از صبح نیز تنها موفق به جمع کردن 30 نفر شده اند.خبرهای مرتبط