دیدار پوتین با نظربایف در شهر پتروپاولوفسک روسیه

نورسلطان نظر بایف رئیس جمهوری قزاقستان که جهت شرکت در پانزدهمین مجمع همکاری منطقه ای بین قزاقستان و روسیه شهر پتروپاولوفسک روسیه سفر کرده است، با ولادیمیر پوتین رئیس دولت روسیه دیدار و گفتگو کرد.

دیدار پوتین با نظربایف در شهر پتروپاولوفسک روسیه

نورسلطان نظر بایف رئیس جمهوری قزاقستان که جهت شرکت در پانزدهمین مجمع همکاری منطقه ای بین قزاقستان و روسیه شهر پتروپاولوفسک روسیه سفر کرده است، با ولادیمیر پوتین رئیس دولت روسیه دیدار و گفتگو کرد.

در جریان این دیدار این دو رهبر موضوعات مربوط به گسترش هر چه بیشتر همکاری ها در عرصه گردشگری را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

نظربایف ضمن تاکید به اهمیت مجمع همکاری منطقه ای بین قزاقستان و روسیه اعلام کرد که این دو کشور باید در راستای تعاملات فرهنگی و اقتصادی، همکاری در عرصه توریسم را گسترش بدهند.

پوتین نیز با اشاره به اینکه قزاقستان یکی از شرکاری مهم تجاری و اقتصادی روسیه به شمار میرود، گفت: روابط بین دو کشور به سرعت در حال پیشرفت بوده و عرصه گردشگری از پتانسیل مهمی برای تعمیق هر چه بیشتر همکاری ها در این زمینه برخوردار میباشد.

در پی این دیدارها پروژه ساخت ایستگاه فضایی بایکنور معرفی شده و در خصوص ساخت امکانات اجتماعی، تعمیر شبکه هیا زیرساختی و فعالیتهای مربوط به تامین گاز طبیعی اطلاعاتی ارائه شد.

نظربایف و پوتین امروز در پانزدهمین مجمع همکاری منطقه ای بین قزاقستان و روسیه شرکت خواهند کرد.  خبرهای مرتبط