ماهیگیر فلسطینی در نتیجه تیراندازی ناوچه های جنگی مصر جان باخت

ماهیگیر فلسطینی که در حال صید ماهی در آبهای نوار غزه بود، در نتیجه تیراندازی از ناوچه های جنگی متعلق به نیروی دریایی مصر جان خود را از دست داد

ماهیگیر فلسطینی در نتیجه تیراندازی ناوچه های جنگی مصر جان باخت

 

ماهیگیر فلسطینی که در حال صید ماهی در آبهای نوار غزه بود، در نتیجه تیراندازی از ناوچه های جنگی متعلق به نیروی دریایی مصر جان خود را از دست داد.

براساس اطلاعیه وزارت کشور در غزه، در مرز دریای جنوب غزه از سوی ناوچه های جنگی متعلق به نیروی دریایی مصر بسوی قایق ماهیگیری تیراندازی شده و در این حادثه یک ماهیگیر فلسطینی جان باخته است.

وزارت کشور در غزه از حکومت مصر خواستار آغاز تحیقات در رابطه با حادثه گردید.

در این میان سندیکای ماهیگیران فلسطینی در غزه اعلام داشت، بمنظور اعتراض به قتل ماهیگیر فلسطینی، فعالیتهای صید ماهی را از ساعات صبح امروز تا فردا صبح متوقف کرده اند.  خبرهای مرتبط