اولین سالگرد تاسیس برج های دیدبانی و نظارت بر آتش بس در سوریه از سوی نیروهای ترکیه

یکسال از آغاز تاسیس برج های دیدبانی و نظارت بر آتش بس از سوی نیروهای مسلح ترکیه می گذرد

اولین سالگرد تاسیس برج های دیدبانی و نظارت بر آتش بس در سوریه از سوی نیروهای ترکیه

یکسال از آغاز تاسیس برج های دیدبانی و نظارت بر آتش بس از سوی نیروهای مسلح ترکیه می گذرد.

نیروهای مسلح ترکیه در چهارچوب تفاهم حاصله بین ترکیه، روسیه و ایران کشورهای ضامن صلح در آستانه پایتخت قزاقستان روز 12 ام اکتبر سال 2017 برای دنبال کردن مقررات آتش بس در داخل مرزهای منطقه " کاهش بحران در ادلب " به منطقه اعزام شده و به تاسیس برج های دیدبانی و نظارت بر آتش بس آغاز کردند.

در منطقه 12 برج دیدبانی و نظارت بر آتش بس متعلق به نیروهای مسلح ترکیه وجود دارد.

همزمان با تاسیس برج های دیدبانی و نظارت بر آتش بس ، حملات نیروهای وابسته به رژیم بشار اسد به نقطه پایانی رسیده و مردم در کمال امنیت به زندگی خود ادامه می دهند.

غیر نظامیان که در پی کاهش نسبی حملات و رفع تهدیدات نفس راحتی کشیدند، در شور و هیجان بازگشت به خانه های خود در نزدیکی برج های دیدبانی تاسیس شده از سوی نیروهای مسلح ترکیه بسر می برند.

عناصر نیروهای مسلح ترکیه که موجب امیدواری مردم منطقه شده اند در بازگشت زندگی عادی در منطقه و تامین جو ثبات و آرامش نقش کلید بازی می کنند.خبرهای مرتبط