دعوت دبیر کل سازمان ملل برای پیدایش راه حل سیاسی به مسئله سوریه

آنتونیوگوترس از وضعیت ادلب اظهار نگرانی کرد

دعوت دبیر کل سازمان ملل برای پیدایش راه حل سیاسی به مسئله سوریه

آنتونیوگوترس دبیر کل سازمان ملل متحد در پاسخ به سوالات روزنامه نگاران در مرکز سازمان ملل متحد از ترکیه، روسیه و ایران خواستار شد تا هیچ تلاشی برای حراست از غیر نظامیان و ممانعت از جنگ در منطقه ادلب سوریه را بهدر ندهند.

گوترس ضمن اشاره به اینکه چیزهای زیادی در ادلب در معرض خطر هستند هشدار داد : تا زمانیکه از یک جنگ بزرگ و تمام عیار در سوریه اجتناب نورزیده نشده ، یک فلاکت انسانی بی سابقه در این کشور ببار خواهد آمد.

دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن یادآوری اینکه نیمی از 3 میلیون انسان مقیم در ادلب قبلا از خانه و کاشانه خود رانده شدند گفت : زندگی این انسانها زیر و رو شده و جایی برای رفتن ندارند.

گوترس تاکید کرد : منطقه ادلب آخرین منطقه درگیری بوده و نبایستی به حمام خون مبدل شود.

دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن اشاره به اینکه وضعیت موجود در ادلب قابل تدوام نبوده و به  موجودیت تروریستها در این منطقه اجازه داده نخواهد شد تاکید کرد : در حین مبارزه با تروریسم مسئولیت های بین المللی نیز بایستی فراموش نشود.

گوترس ضمن اشاره به اینکه پیام لزوم پیدایش راه حل سیاسی به مسئله سوریه را در هر فرصتی تکرار خواهم کرد گفت : حراست از این انسانها که به اندازه کافی متحمل درد و رنج شده اند، مسئولیت مشترک ماست.



خبرهای مرتبط