اجلاس سوریه در ژنو آغاز گردید

اجلاس ژنو با شرکت استفان دی میستورا و نمایندگان کشورهای ضامن روند صلح آستانه آغاز گردید

اجلاس سوریه در ژنو آغاز گردید

اجلاس رسمی استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در أمور سوریه و مقامات کشورهای ضامن صلح سوریه یعنی ترکیه، روسیه و ایران با هدف دادن شکل نهایی به کمیته قانون اساسی سوریه در شهر ژنو سوئیس آغاز گردید.

در کنگره دیالوگ ملی سوریه که روز 30 ام ژانویه در شهر سوچی روسیه ترتیب یافت، تصمیم به تاسیس کمیته قانون اساسی گرفته شد.

میستورا در دفتر سازمان ملل در ژنو به مذاکرات رسمی با نمایندگان هیئت های ترکیه، روسیه و ایران کشورهای ضامن روند صلح آستانه آغاز کرد.

انتظار می رود این گردهم آیی های چهار گانه در طول روز ادامه یافته و تمامی جزئیات مربوط به کمیته قانون اساسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

هیئت ترکیه به ریاست صدات اونال معاون وزیر أمور خارجه در این گرد هم آیی ها به نمایندگی از سوی ترکیه حضور دارند.

" Aleksandr Lavrentiev " نماینده ویژه روسیه در امور سوریه و " Sergey Vershinin " معاون وزیر أمور خارجه روسیه نمایندگی هئیت روسیه و حسین جابری معاون وزیر أمور خارجه ایران نیز نمایندگی هیئت ایرانی را در این اجلاس بر عهده دارند.

تشکیل کمیته قانون اساسی در بیانیه نهایی اجلاس کشورهای ضامن سوریه در ماه جولای در روسیه جای مهمی را بخود اختصاص داده بود.

در این بیانیه به توافق ترکیه ، روسیه و ایران در زمینه آغاز فوری فعالیت های کمیته قانون اساسی تحت تظارت سازمان ملل متحد در ژنو اشاره شده بود.

مذاکراتی که تحت پوشش سازمان ملل متحد برای پایان بخشی به جنگ داخلی 7 ساله در سوریه انجام می گیرد، از چهار عنوان اساسی استقرار حکومت انتقالی، قانون اساسی، انتخابات و مبارزه با تروریسم تشکیل می یابد.خبرهای مرتبط